PION Crystal IG® P04

400 W
- 930 x 130 x 10 mm

Příslušenství

Cena bez DPH5 620 Kč
Cena včetně DPH6 800 Kč

Příkon400 W
Proud1,7 A
Napětí230 V / 50 Hz
IP krytí54
Povrchová teplota180 °C
Rozměr930 x 130 x 10 mm
Hmotnost2,5 kg
Vytápěná plocha*6 m2 (orientační údaj)

* Hodnota vytápěné plochy je pouze orientační pro pravidelně vytápěné místnosti. V případě občasného a krátkodobého vytápění chladné místnosti je nutné zvolit infrapanel s vyšším příkonem.

Nejtenší infrapanel na  trhu Crystal IG® s konstruční tloušťkou pouhých 10 mm je naším dalším krokem ve vývoji designových skleněných infrapanelů. Panel je bezúdržbový a sofistikovaná nanotechnologie InfraGlass® dosahuje i při malých rozměrech a nízké váze vyšší účinnosti nežli běžně používané typy infratopení a je až o 40 % efektivnější nežli standardní
konvekční topení. Získáte tak
 exkluzivní tepelný komfort během několika minut.

Jak technologie InfraGlass® funguje

Vysoce účinná technologie IG® umožňuje navrhovat a vyrábět úsporné, subtilní (lehké a tenké) a elegantní infrapanely do interiérů, které
se díky svému designu uplatní i jako estetický doplněk interiérů.

Základním principem činnosti topného skla je přeměna elektrické energie na teplo. Toho je dosaženo díky odporu nanovrstvy z oxidů
kovů nanesené na povrchu skla, která je napájena elektrickým proudem pomocí elektrod umístěných na okrajích tabule skla

Transparentní nanovrstva IG® a její elektrony v akci

Technologie InfraGlass® využívá průhlednou kovovou nanovrstvu na povrchu skla k transformaci elektrické energie na sálavé teplo.
Nanovrstva, která je tenčí než 1/50 tloušťky lidského vlasu se nanáší při výrobě skleněných tabulí na povrch rozžhaveného skla osvěd

čeným a dlouhodobě ověřeným výrobním procesem, který zaručuje její dlouhodobou životnost.

Transparentní vodivá nanovrstva se upraví laserem, aby bylo možno regulovat tok elektrického proudu a nastavit tak přesně požadovaný
příkon a teplotu infratopného skla. Přívod elektrické energie k vodivé nanovrstvě je zajištěn pomocí dvou elektrod. Nanovrstva se prů

chodem elektrického proudu zahřívá a transformuje elektrickou energii na příjemné sálavé teplo

Výsledkem je topné sklo, které emituje infračervené záření v dlouhovlnném pásmu 2 – 13 mikrometry. Právě tento interval tepelného
záření je pro člověka a jeho vnímání tepelné pohody ideální.

Záruční podmínky:

 • Výrobce zaručuje správný chod infratopení po dobu 3 let od data zakoupení.
 • Vyskytnou-li se v průběhu záruční lhůty u zařízení funkční závady způsobené výrobcem, pak ten toto zařízení bezplatně opraví či vymění v souladu s ustanoveními zde uvedených podmínek.
 • Záruku lze nárokovat pouze po předložení originálu dodacího listu s osvědčením o koupi.
 • Tato záruka nezakládá právo na náhradu a krytí škody, jež vznikla v důsledku úprav zařízení provedených bez předchozího písemného souhlasu výrobce, byť s cílem uvést zařízení do souladu s místními technickými předpisy či bezpečnostními normami.
 • Životnost uváděná výrobcem je až 20 let.

Tato záruka pozbývá platnosti v případě:

 • provedení úprav či zásahů do výrobní konstrukce zařízení ze strany kupujícího;
 • nesprávného zacházení se zařízením;
 • používání zařízení v rozporu s platnými ustanoveními a/nebo s návodem poskytnutým výrobcem k používání a obsluze;
 • při instalaci či užívání zařízení, u něhož došlo k porušení technických předpisů a bezpečnostních norem;
 • provedení oprav neautorizovaným servisním střediskem či prodejcem;
 • výskytu nehody, zásahu blesku, zatopení, požáru či jiných neblahých okolností, jež se vymykají kontrole výrobce, jako jsou případy zásahu vyšší moci;
 • závad nastalých během přepravy zařízení k zákazníkovi (s výjimkou případů, kdy dopravu zabezpečuje zplnomocněný prodejce či výrobce);
 • vykáže-li systém, v rámci něhož se dané zařízení používalo, nějaké poruchy;
 • používání zařízení při vyšším než stanoveném napětí (tj. s odchylkou přesahující 10 % nominálního napětí) a/nebo při vlhkosti překračující 80 % za teploty prostředí 25 °C.

Panel Crystal IG® je určen k instalaci na stěnu

Realizace s infrapanely Crystal IG®

Mohlo by vás zajímat

PION Twiggy IG®

Nejtenčí skleněný
infrapanel na trhu

PION Quadro IG®

Skleněný stropní infrapanel
optimální do podhledů
a kazetových stropů

Infratopná skla InfraGlass®

Proměníme vaše okna v komfortní
a bezúdržbový zdroj sálavého
vytápění

Mohlo by vás zajímat

PION Twiggy IG®

Nejtenčí skleněný
infrapanel na trhu

PION Quadro IG®

Skleněný stropní infrapanel
optimální do podhledů
a kazetových stropů

Infratopná skla InfraGlass®

Proměníme vaše okna v komfortní
a bezúdržbový zdroj sálavého
vytápění

Návrh řešení a cenová nabídka zdarma

Chcete s námi probrat Vaše představy o vytápění a získat nezávazný návrh řešení

Kontaktujte naše
projektanty vytápění

Infrapanely PION IG®

Ing. Petr Sládek
Tel.: +420 602 712 020
E-mail: info@infraline.cz

Topná skla InfraGlass®

Ing. Zdeněk Císař
Tel.: +420 777 813 011
E-mail: info@infraline.cz

Co obsahuje návrh řešení?

Tepelná ztráta objektu vypočítaná na základě jeho technických vlastností je základním parametrem a nezbytnou součástí našeho návrhu řešení pro vytápění konkrétního objektu.

Na základě tepelné ztráty vypracujeme podrobný návrh potřebných infrapanelů pro jednotlivé místnosti objektu včetně detailní cenové nabídky. Na přání zákazníka může obsahovat i řešení ovládání topného systému.

Podle navrženého topného systému odhadneme průměrné roční náklady na vytápění. Tato hodnota vychází z obecných parametrů a má pouze informativní charakter.

Co potřebujeme znát pro správný výpočet?

Pro co nejpřesnější výpočet potřebujeme určit nejen nadmořskou výšku objektu, ale i jeho charakter, zda se jedná o objekt volně stojící nebo součást budovy. Zásadní jsou nejen informace jak je objekt nebo jednotlivé místnosti ochlazován z vnějšku ale také informace o všech (ne)vytápěných sousedících prostorech, nejen ze strany ale například i pod a nad nimi.

Základem pro výpočet je půdorys s rozměry a výška jednotlivých místností. Ideální variantou jsou stavební plány včetně řezu objektem, ale i ručně nakreslený plánek s uvedenou výškou místností je pro náš výpočet dostatečný.

Pro kvalitní výpočet také potřebujeme znát co nejvíce technických informací o objektu, které definují jeho tepelnou ztrátu. V první řadě je to skladba obvodových konstrukcí, zejména materiál a tloušťka stěn, detaily o použité izolaci objektu(i v případě, že se třeba při rekonstrukci plánuje), dále informace o materiálu a izolaci podlah a stropů a v neposlední řadě i informace o rozměrech a typu zasklení (dvojsklo, trojsklo) oken nebo dveří.

Zde můžete vyplnit formulář s poptávkou nebo dotazem
a my se Vám obratem ozveme

Informace pro rychlejší vyřízení poptávky / žádosti

Připojení dokumentů / ze souboru... Fota jpg / Plány PDF

Zde můžete připojit...

 • Půdorys s rozměry (klidně nakreslené i rukou)
 • Výšky jednotlivých místností. Když bude i řez objektem bude to super!
 • Skladbu obvodových konstrukcí (tloušťky a materiál stěn, stropu a podlah)
 • Rozměry oken nebo dveří. Dvojsklo nebo trojsklo?

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.