FAQ – Více o panelech IG®

1. Jaké druhy infrapanelů nabízíte?

V našem sortimentu naleznete skleněné infrapanely s technologií InfraGlass®

Skleněné infrapanely jsou určené zejména pro vytápění běžných vnitřních prostorů jako jsou rodinné domy, byty nebo kancelářské prostory. Nabízíme je ve třech produktových řadách Crystal IG®, Twiggy IG® a Quadro IG®.


2. Jaký je hlavní rozdíl mezi konvekčním a infračerveným vytápěním?

Klasické radiátory, přímotopy, kamna atp. jsou příklady konvekčního topení, které primárně ohřívá vzduch.

Naše infratopné skleněné infrapanely zahřívají přímo pevné objekty – zdi, podlahy, stropy, nábytek či osoby – a teprve jejich prostřednictvím je následně ohříván okolní vzduch. A právě v tomto rozdílu tkví podstata výrazně vyšší efektivity infratopení.

Podrobnější informace ohledně rozdílů mezi konvekčním a infračerveným vytápěním.


3. Proč je vytápění infrapanely výhodnější než jiné druhy vytápění?

Hlavní výhoda skleněných infrapanelů s technologií InfraGlass®  spočívá v tom, že k přenosu tepla nevyužívají vzduch. Infratopení zahřívá přímo pevné objekty v místnosti (zdi, předměty, osoby atd.). Nahřáté konstrukce uchovávají teplo mnohem déle než vzduch, a ztráta způsobená ventilací je proto výrazně nižší. Proto nedochází ke zvýšené cirkulaci částeček prachu a prostředí je tak vhodnější pro alergiky a astmatiky. Vzduch v místnosti je o něco chladnější a méně vysušený, takže i dýchání je tu příjemnější.

Další výhodou je vysoušení zdí – ty tak mají podstatně větší tepelný odpor a uniká skrze ně méně tepla. Díky těmto unikátním vlastnostem infratopení obecně nespotřebovává tolik energie než jiné formy vytápění.

Oproti konvekčním systémům se v místnostech vytápěných infratopením teplo neužitečně nehromadí u stropu, ale máte ho především tam, kde ho potřebujete – tedy u země a na místech, kde sedíte či ležíte: V takové místnosti panuje ta ideální tepelná pohoda, a vás už neobtěžuje ten vlezlý, nepříjemný pocit studených nohou, který jste znali z minulosti.


4. Co je to vlastně ta tepelná pohoda?

Tepelná pohoda je pocit tepla, který člověk vnímá při pobytu v daném prostředí. Člověk normální hmotnosti vyzařuje v klidu cca 100W z 90% formou infračerveného záření zbytek připadá na ochlazování proudícím vzduchem. Je-li toto vyzařování v rovnováze s množstvím infračerveného záření přijímaného od okolního prostředí dostaví se pocit tepelné pohody.5. Jak zjistím, jaký výkon infrapanelu nebo infratělesa potřebuji?

Nejprve musíte znát velikost místnosti, kterou chcete vytápět, a dále potřebujete vědět, kde se objekt nachází (jinak budete topit v horských oblastech na severu Čech a jinak na jihu Moravy).

Pro podrobnější kalkulaci, výpočet tepelných ztrát a detailní návrh vytápění našimi produkty nás neváhejte kontaktovat. Potřebné podklady, které pro podrobný návrh vytápění budeme potřebovat naleznete ZDE.


6. Kolik stojí provoz infrapanelů?

Při porovnání s jinými, běžně používanými způsoby vytápění jako jsou plynové či elektrické kotle či přímotopy, ušetříte ročně na provozních nákladech od 10 do 40%.

Předpokládaný odhad ročních provozních nákladů si můžete spočítat na naší kalkulačce.

Pro přesnější návrh vytápění nás kontaktujte, rádi Vám ZDARMA vypracujeme cenovou nabídku. Informace o tom, co cenová nabídka obsahuje a co je k detailnějšímu návrhu vytápění potřeba, naleznete ZDE.

Odborné porovnání nákladů na vytápění mezi infrapanely s technologií IG® a dnes tolik populárním tepelným čerpadlem a tradičním vytápěním pomocí plynového kotle je zpracované k prostudování na modelovém příkladě.


7. Když je povrchová teplota skleněných infrapanelů více než 180°C nedochází k přehřívání konstrukce stropu nebo stěn?

K přehřívání konstrukcí, na kterých jsou infrapanely, nedochází. Infrapanel je složen ze dvou skleněných topných desek, mezi kterými je jako izolant vzduchová vrstva. Kromě této vzduchové mezery je netopná skleněná deska (ta blíže ke zdi nebo stropu) opatřena kovovou vrstvou, odrážející tepelné záření zpět do místnosti. Teplota zadní konstrukce infrapanelu je tedy přibližně 80°C. Teplota konstrukce zdi nebo stropu nepřesahuje 60°C. OBR


8. Kam se infrapanely a infratělesa instalují?

K instalaci výhradně na stěnu jsou určeny skleněné infrapanely z produktové řady Crystal IG®.

K instalaci na stěnu i na strop jsou určeny skleněné infrapanely Twiggy IG® 

K instalaci výhradně na strop jsou určeny skleněné infrapanely Quadro IG®.


9. Jak se infrapanely a infratělesa instalují?

Instalační návod na všechny naše produkty je k dispozici na produktových stránkách našich výrobků.

Instalace všech našich skleněných infrapanelů a infratěles je jednoduchá a zvládne ji i průměrný domácí kutil.


10. Jak se vaše infratopení ovládá?

K ovládání našich infrapanelů a infratěles se používají termostaty. Jejich široký výběr naleznete v sekci termostaty na našem webu.

Na výběr je široká škála termostatů. Zásuvkové termostaty jsou určeny zejména pro připojení infrapanelů a infratěles s již nainstalovaným kabelem s vidlicí do zásuvky. Dále nabízíme kabelové analogové a bezdrátové termostaty a v naší nabídce nechybí ani wifi termostaty. Všechny naše infrapanely a infratělesa lze připojit na systémy centrálního řízení domácnosti.


11. Má v sobě vaše infratopení zabudovaný termostat?

Skleněné infrapanely s technologií InfraGlass® v sobě zabudovaný termostat nemají a k jejich ovládání je třeba použít samostatného termostatu.


13. Nejsou infračervené paprsky nějak nebezpečné?

Infračerveným paprskům jsme my lidé vystaveni již tisíce let. Přicházejí k nám ze slunce, z ohně či rozpálených kamen, narozdíl od UV, gamma nebo rentgenových paprsků jsou ovšem zcela neškodné.

FAQ – Více o sklech TG®

1. Co jsou infratopná skla InfraGlass®?

Infratopná skla InfraGlass® integrují topný systém do tabulí skla. Kalené sklo s pokovenou vrstvou je patentovou technologií upraveno tak, aby kovovou vrstvou na povrchu skla mohl proudit elektrický proud. Průchodem proudu se kovová vrstva zahřívá a následně zahřívá i sklo.

2. Do jakých produktů lze použít infratopná skla InfraGlass®?

Infratopná skla s technologií InfraGlass® lze použít jako součást jakýchkoliv zasklívacích prvků v objektech. Lze je použít jako součást izolačních skel – dvojskel nebo trojskel, případně se dají použít jako součást vrstveného bezpečnostního skla (VSG).

3. Co jsou izolační infratopná skla InfraGlass®?

Izolační infratopná skla InfraGlass® jsou izolační skla, dvojskla nebo trojskla, osazená na jedné nebo více pozicích infratopným sklem InfraGlass®. Pro běžné použití, tedy pro vytápění interiéru, jsou izolační infratopná skla InfraGlass® osazena infratopným sklem InfraGlass® na vnitřní, tedy interiérové, pozici. Pro speciální použití (např. pro odtávání sněhu) lze izolační skla osadit infratopným sklem InfraGlass® i na exteriérové pozici, případně na obou pozicích, tedy vnitřní i vnější.

Infratopná izolační skla InfraGlass® v sobě tedy kombinují standardní výhody izolačních skel s výhodami infravytápění.

4. Jaké využití mají produkty s infratopnými skly InfraGlass®

Produkty s infratopnými skly InfraGlass® mohou být využívány jako hlavní zdroj vytápění nebo jako doplňkový zdroj tepla např. při zasklení velkých skleněných ploch, kde odstraňují problémy s kondenzací vodních par na oknech. Okna s infratopnými izolačními skly InfraGlass® jsou účinným a trvanlivým řešením všude tam, kde se vyskytují problémy spojené s chladným povrchem skla. Je to jednoduchý a efektivní způsob jak zlepšit tepelnou pohodu a komfort v místnostech s velkými prosklenými plochami. Skla s technologií InfraGlass® představují také jednoduchý způsob, jak integrovat topný systém do vnitřních skleněných příček či do jiných skleněných prvků v budovách.

5. Jaký je rozdíl mezi okny ve kterých jsou osazena infratopná izolační skla InfraGlass® a běžnými okny?

Standardní okna nebo např. skleněné střechy tvoří pasivní prvky obvodového pláště budovy. Jejich základní funkcí je poskytnout pohled na okolní svět a nechat dovnitř pronikat světlo, přičemž poskytují tepelnou izolaci a brání pronikání srážek. Standardní okna však nejsou schopna aktivně reagovat na změny teplot a tepelné pohody v budovách.

Okna osazená infratopnými izolačními skly InfraGlass® jsou aktivní prvky topného systému budovy, který mimo jiné vylučuje kondenzaci vodních par na chladných vnitřních površích skel. Okna s infratopnými izolačními skly InfraGlass® lze jednoduše napojit na chytré řídící systémy a lze je tak zapnout kdykoliv kdy je potřeba. Když je systém ohřevu skla vypnut fungují okna s infratopnými izolačními skly InfraGlasss® stejně, jako běžná okna.

6. Co mě okna s infratopnými izolačními skly InfraGlass® přinesou a proč bych je měl chtít?

Výhody oken s infratopnými skly InfraGlass® lze shrnout do tří bodů:

  1. Lepší tepelná pohoda u velkých skleněných plochProudění chladného vzduchu způsobené velkými teplotními rozdíly mezi povrchem studeného skla v běžném okně a uvnitř budovy snižuje pocit tepelné pohody. Dalším problémem je sálání chladu z velkých skleněných ploch způsobené v zimních měsících jejich nízkou teplotou.Oba tyto problémy jsou eliminovány použitím infratopných skle  InfraGlass®. Tyto problematické jevy zmizí pokud se teplota vnitřního povrchu skla vyrovná s teplotou vzduchu v místnostnosti nebo bude vyšší. Snížení cirkulace vzduchu v místnosti, jako jedna z výhod infravytápění, je vhodné zejména pro lidi, kteří trpí alergií na prach, protože vzduch se nepohybuje a nerozviřuje prachové částice.
  2. Zabránění kondenzace vody na povrchu sklaV zimních měsících může teplota vnitřního povrchu běžného zasklení klesnout pod rosný bod vlhkosti vzduchu v místnosti, což vede ke kondenzaci vody na skle – okna se mlží. Voda stékající se skleněných tabulí v malém množství může poškodit strukturu zejména dřevěných okenních rámů a snížit tak jejich životnost. Pokud voda na sklech kondenzuje ve větším množství a teče přes rámy na zeď, může zapříčinit vznik plísní ve stěnách. Dalším problémem je stékání kondenzátu na podlahu, kde u některých druhů podlahových krytin může dojít k jejich poškození. Všechny tyto problémy mají za následek zhoršení kvality ovzduší uvnitř budov a odstranění těchto problému s sebou může nést vysoké finanční náklady.Zasklení oken izolačními skly InfraGlass® všechny tyto problémy odstraňuje a výrazně tak prodlužuje životnost okenních rámů a podlah méně odolných proti vodě. Zasklení oken izolačními skly InfraGlass® zajišťuje zdravé mikroklima uvnitř budov bez nebezpečných plísní.Vnitřní povrch okna vybaveného izolačními skly InfraGlass® s vyšší hodnotou Ug (Ug<1 W/m2K) a výkonem 50 W/m2, je suchý, i když venkovní teplota klesne na -35°C.
  3. Volný prostor v blízkosti oken, který využít jinak než umístěním nevzhledných radiátorůU běžného, konvekčního, způsobu vytápění je nutné pod okny umístit tělesa radiátorů. Toto je v případě velkých skleněných ploch, které sahají až na zem mnohdy problém, který se řeší umístěním fancoilů do podlahy. Takové řešení, v drtivé většině případů, vede k výše uvedenému problému č.2. V případě, že okna nesahají až na podlahu, je umístění radiátorů jednodušší, ale radiátory zabírají místo pod okny, které lze využít i jinak.Zasklení oken izolačními skly InfraGlass® všechny tyto problémy odstraňuje a otevírá tak prostor pod okny pro jiné využití než umístění radiátorů.

7. Jak se produkty s infratopnými skly InfraGlass® připojují do elektrické sítě?

Sklo se připojuje ke zdroji 230V střídavého proudu. Při připojení není potřeba používat žádný transformátor.

8. Je možné doplnit okna zasklená infratopnými izolačními skly InfraGlass® i o jiné funkce?

Skladba skel v izolačním infratopném dvojskle nebo trojskle lze modifikovat dle potřeb a přání zákazníků. Jedinou podmínkou je umístění infratopného skla s technologií IG® na pozici do interiéru. Na exteriérové pozici lze použít skla podle volby zákazníka. Lze splnit požadavky kladené na bezpečnostní funkci okna, stínění slunečního světla nebo na “samočistící” schopnost exteriérového skla.

9. Kde je vhodné použít zasklení infratopnými skly s technologií InfraGlass®?

Zasklívací prvky opatřené infratopnými skly InfraGlass® mají uplatnění u všech typů prosklení. Jejich největší uplatnění je zejména u velkorozměrných prosklených ploch, případně ve skleněných střechách. Používání zasklívacích prvků s technologií InfraGlass® eliminuje četné problémy s kondenzací vody na povrchu skla způsobené jeho nízkou teplotou. Okna resp. zasklení osazená infratopným sklem IG® omezují cirkulaci vzduchu v místnosti a nedochází tak k víření prachu jako u konvenčního způsobů vytápění. Navíc díky použití infratopných skel navíc získáte podlahovou plochu a lepší estetiku místnosti, kde již není nutné používat radiátory.

Dále je možné použít zasklívací prvky s infratopnými skly InfraGlass® na prosklené střechy s funkcí odtávání sněhu a to za předpokladu, že se topné sklo umístí do exteriérové pozice, tedy bude topit ven.

10. Kam přesně se sklo s technologií InfraGlass® v izolačních sklech umisťuje?

Sklo se umisťuje do pozice vnitřní tabule, vnější tabule nebo do obou těchto pozic v závislosti na požadované funkci, kterou má infratopné izolační sklo plnit. Na obrázku č.1 je zobrazeno postavení skla s technologií InfraGlass® v izolačním dvojskle a trojskle a směr vytápění. Takto umístěné infratopné sklo může plnit funkci hlavního topného systému s vynikající tepelnou pohodou a brání kondenzaci vodních par na skle. Pro funkci odtávání sněhu se infratopné sklo IG® umisťuje na exteriérové pozici.

Obrázek

Na obrázku č.2 je ohřev pomocí vrstveného infratopného skla s technologií IG®. Volba tohoto typu zasklení je použitelná zejména do interiéru a lze s ním zasklít vnitřní dveře, případně ho použít na konstrukci vnitřních skleněných příček.

Obrázek

11. Jakou spotřebu mají topná okna osazená infratopnými izolačními skly InfraGlass®?

Spotřeba elektrické energie závisí na tom jaký příkon je požadován. V případě, že jsou skla používána jako hlavní topný systém tak požadovaný příkon závisí na tepelné ztrátě místnosti. Tepelná ztráta místnosti je dána konstrukcí objektu (čím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukcí, tím menší tepelná ztráta) a je zpravidla stanovena výpočtem při zpracovávání projektové dokumentace.

Příkon dle použití topného izolační skla:
Hlavní zdroj vytápění: 150 – 650 W/m2 – Teplota max. 65°C
Doplňkový zdroj tepla: 150 – 650 W/m2 – Teplota max. 65°C
Antikondenzace: 150 – 650 W/m2 – Teplota max. 65°C
Odstranění ledu a sněhu: 500 – 900 W/m2 – Teplota max. 80°C

12. Je teplota povrchu skla InfraGlass® vždy stejná nebo jí mohu měnit?

Teplota závisí na tom, jaký příkon je požadován a na tom, jak velká je zasklívaná plocha. Na základě těchto dvou hodnot se určuje potřebná teplota skla. Teplota skla je nastavena při jeho výrobě. Běžně používaná teplota infratopných izolačních skel InfraGlass® je v rozmezí 25 – 60 °C a běžně ji nelze libovolně měnit.

V případě individuálního požadavku je možné povrchovou teplotu infratopného skla InfraGlass® regulovat pomocí teplotního čidla umístěného na povrchu skla a napojeného na termostat. Termostat v tomto případě nehlídá teplotu v místnosti, ale povrchovou teplotu skla a dle potřeby vytápění skla spíná nebo vypíná.

13. Neuniká všechno teplo vyprodukované infratopným izolačním sklem InfraGlass® ven?

Izolační schopnosti izolačních skel InfraGlass® jsou srovnatelné s izolačními schopnostmi běžně používaných izolačních skel. Účinnost izolačních skel InfraGlass® je cca 17%. Pro srovnání: účinnost běžně používaných izolačních skel je okolo 15%.

Obrázek

14. V jakých typech budov lze použít infratopná izolační skla InfraGlass®?

Izolační skla InfraGlass® lze použít téměř ve všech typech objektů. Široké uplatnění najdou jako hlavní či doplňkový topný systém v obytných domech, veřejných či kancelářských budovách. Další široké uplatnění mají v prostorách s větší vzdušnou vlhkostí jako jsou bazény, lázeňské prostory či wellness studia, kde jejich použití odstraňuje problémy s kondenzací vodní páry na sklech v zimních měsících.

Ve všech typech objektů lze infratopná skla InfraGlass® použít jako součást izolačních skel obvodových plášťů budov, či jako dělící topné příčky nebo jako zasklení vnitřních výplní otvorů v interiéru.

Další široké uplatnění mají izolační skla InfraGlass® při zasklení dvoran či vnitrobloků. Zde kromě možnosti vytápění interiérů nabízejí i možnost odtávání sněhu ze střešních prosklení což zejména v horských a podhorských oblastech umožňuje využívat tyto prostory celoročně s plnohodnotným světelným komfortem a odstraňuje to náklady na odstraňování sněhu.

15. Lze infratopná sklo s technologií InfraGlass® použít i jinak než na vytápění interiéru?

Při umístění infratopného skla InfraGlass® do vnější (exteriérové) pozice v izolačním skle je možné takto vyrobená izolační skla použít pro odtávání sněhu např. při zastřešení nádvoří vnitrobloku apod. Účinný výkon pro odtávání sněhu je min. 350 W/m2.

Pokud se hodnota součinitele prostupu tepla Ug střešního zasklení pohybuje pod hodnotou 1 W/m2 (Ug < 1 W/m2), padající sníh na střeše netaje a hromadí se na ní.

Odtávání sněhu lze řídit buď manuálně (někdo přijde, zapne a po odtání sněhu manuálně vypne ohřev) nebo automaticky pomocí sněhové senzoru, který sepne funkci ohřevu, když začne sníh dopadat na povrch skla. Když sníh z povrchu skla odtaje, sněhový senzor ohřev skla automaticky vypne.

V závislosti na velikosti a tvaru prosklené střechy lze střešního zasklení rozdělit do sekcí, které spínají v určitém pořadí. Tím se zvyšuje efektivita funkce tání sněhu a udržuje spotřeba energie na přijatelné úrovni. Když všechen sníh na jedné části střechy odtaje, řídící systém přepne na další sekci.

16. Lze infratopná skla  InfraGlass® použít pro skleněné střechy či zastřešení vnitřních nádvoří?

Ano. V těchto případech, tedy u velkoplošných střešních zasklení lze dokonce kombinovat funkci hlavního topného systému pro vytápění interiéru s funkcí odtávání sněhu. Toto se děje tak, že infratopné sklo InfraGlass® se instaluje na exteriérové i interiérové pozici.

Vzhledem k dobré izolační vlastnosti izolačních skel použitých při zastřešení vnitrobloků se sníh a led na nich hromadí a netaje, protože nedochází k přenosu tepla z vnitřní strany. Důvodem jsou nízké hodnoty součinitele prostupu tepla Ug.Kvůli silné vrstvě sněhu ležící na skleněné střeše neplní střecha svou dodatečnou funkci a nepropouští světlo dovnitř. Mechanické odstraňování sněhu a ledu ze skleněných konstrukcí je obtížný a nákladný úkol.

Použití střešního zasklení s integrovanými infratopnými skly InfraGlass® je v těchto případech a zejména v horských a podhorských oblastech ekonomické a trvalé řešení bez nutnosti dalších opatření (viz. též “Lze infratopné sklo InfraGlass® použít jinak než na vytápění interiéru?”).

17. A co střešní okna a ateliérové střešní prosklení?

Instalace infratopných izolačních skel je vhodná nejen do svislých obvodových skleněných výplní otvorů, ale i do střešních oken nebo jejich velkoplošných variant, tedy do ateliérového střešního prosklení.

18. Do jakých rámů lze infratopná izolační skla InfraGlass® instalovat?

Infratopná izolační skla InfraGlass® lze instalovat téměř do všech typů rámů. Bez omezení je možná instalace do dřevěných, hliníkových nebo do jiných kovových rámů. Instalace je možná i do plastových rámů. V tomto případě jsou ale kladeny větší nároky na jejich tuhost. Při instalaci do plastových rámů spolupracujeme se společností DAFE-PLAST Jihlava s.r.o a používají se plastové rámy PROGRESS. V případě požadavku na použití plastových rámů od jiného dodavatele, postupuje se individuálně.

19. Vyžaduje instalace infratopných izolačních skel InfraGlass® do rámů nějakou jejich úpravu?

Ano, úprava sériových rámů je nutná, a spočívá v nutnosti protáhnout elektrický vodič vedoucí z infratopných izolačních skel InfraGlass® jak rámem okenního křídla, tak okenním rámem a vyvedení vodiče ven z okenního rámu. Dále je třeba “pancéřovou” chráničkou řešit ochranu vodiče mezi rámem křídla a okenním rámem. V případě hliníkových a plastových rámů je tato úprava provedena výrobcem oken při jejich výrobě. Při osazení infratopných izolačních skel InfraGlass® do dřevěných rámů, lze úpravu rámu řešit buď přímo u jejich výrobce, případně lze izolační skla osazovat až na místě montáže oken a rámy lze jednoduše upravit na místě montáže, tedy v samotném objektu.

20. Kdo provádí montáž oken s infratopnými izolačními skly InfraGlass®?

Montáž oken je prováděna jejich výrobcem, stejně tak je výrobcem oken prováděna instalace Infratopných skel InfraGlass® do rámů. Výrobci oken jsou našimi techniky zaškoleni a mají potřebné zkušenosti k tomu, aby montáž provedli v bezvadné kvalitě. Na místě montáže oken do obvodové konstrukce je přítomen náš pracovník, který v případě potřeby provede zapojení elektrických vodičů z oken do elektrické sítě v objektu a následně případně provede konfiguraci termostatů nebo řídícího systému.

21. Jak probíhá montáž oken s infratopnými skly InfraGlass®?

Montáž oken s infratopnými skly IG® probíhá téměř identicky jako montáž běžných oken. Jediným rozdílem je skutečnost, že z okenních rámů jsou vyvedeny elektrické vodiče, které je třeba připojit k rozvodu 230V. Z tohotu důvodu je vhodné, aby před montáží oken byl rozvod 230V, do kterého budou infratopná okna InfraGlass® připojena, připraven. Když se tak nestane, nelze okna přímo při montáži připojit a zkontrolovat a nakonfigurovat topný systém.

Zapojení elektrických infratopných skel a elektrické zapojení musí provádět osoba s patřičným oprávněním.

22. Jakou teplotu vnitřního infratopného skla InfraGlass® budu potřebovat pro vytápění místnosti?

Teplota infratopného skla InfraGlass® je závislá na tepelné ztrátě místnosti a velikosti zasklené plochy resp. velikosti zasklených ploch infratopnými skly InfraGlass®. Potřebná teplota se určuje při výpočtu a při zpracování nabídky. Dle vnějších podmínek se povrchová teplota vnitřních skel pohybuje od 25°C do 60°C. V zásadě platí, že v místnosti s určitou tepelnou ztrátou a malými prosklenými plochami bude vnitřní povrchová teplota infratopného skla InfraGlass® nutná pro vytápění místnost větší než ve stejné místnosti se stejnou tepelnou ztrátou ale s velkými prosklenými plochami.

23. Jak se okna osazená infratopnými skly InfraGlass® ovládají?

Okna osazená infratopnými skly InfraGlass® se ovládají buď pomocí termostatů nebo pomocí jednoho ze způsobů centrálního řízení domácnosti jako je např. Loxone aj. Oba způsoby ovládání jsou možné, přičemž při napojení na termostaty je vhodné aby termostaty byly programovatelné. Při konfiguraci a připojení je k dispozici náš technik.