PION Twiggy IG® P10

1000 W
- 930 x 305 x 10 mm

Cena bez DPH6 364 Kč
Cena včetně DPH7 700 Kč

Varianta

Příslušenství

Příkon1000 W
Proud4,3 A
Napětí230 V / 50 Hz
IP krytí54
Rozměr930 x 305 x 10 mm
Hmotnost5,5 kg
Vytápěná plocha*20 m2 (orientační údaj)

* Hodnota vytápěné plochy je pouze orientační pro pravidelně vytápěné místnosti. V případě občasného a krátkodobého vytápění chladné místnosti je nutné zvolit těleso s vyšším příkonem.

Nejtenší infrapanel na světovém trhu Twiggy IG® s konstruční tloušťkou pouhých 10 mm je naším dalším krokem ve vývoji designových skleněných infrapanelů. Panel je bezúdržbový a sofistikovaná nanotechnologie InfraGlass® dosahuje i při malých rozměrech a nízké váze vyšší účinnosti nežli běžně používané typy infratopení a je až o 40 % efektivnější nežli standardní
konvekční topení. Získáte tak
exkluzivní tepelný komfort během několika minut.

Jak technologie InfraGlass® funguje

Vysoce účinná technologie IG® umožňuje navrhovat a vyrábět úsporné, subtilní (lehké a tenké) a elegantní infrapanely do interiérů, které
se díky svému designu uplatní i jako estetický doplněk interiérů.

Základním principem činnosti topného skla je přeměna elektrické energie na teplo. Toho je dosaženo díky odporu nanovrstvy z oxidů
kovů nanesené na povrchu skla, která je napájena elektrickým proudem pomocí elektrod umístěných na okrajích tabule skla

Transparentní nanovrstva IG® a její elektrony v akci

Technologie InfraGlass® využívá průhlednou kovovou nanovrstvu na povrchu skla k transformaci elektrické energie na sálavé teplo.
Nanovrstva, která je tenčí než 1/50 tloušťky lidského vlasu se nanáší při výrobě skleněných tabulí na povrch rozžhaveného skla osvěd

čeným a dlouhodobě ověřeným výrobním procesem, který zaručuje její dlouhodobou životnost.

Transparentní vodivá nanovrstva se upraví laserem, aby bylo možno regulovat tok elektrického proudu a nastavit tak přesně požadovaný
příkon a teplotu infratopného skla. Přívod elektrické energie k vodivé nanovrstvě je zajištěn pomocí dvou elektrod. Nanovrstva se prů

chodem elektrického proudu zahřívá a transformuje elektrickou energii na příjemné sálavé teplo

Výsledkem je topné sklo, které emituje infračervené záření v dlouhovlnném pásmu 2 – 13 mikrometry. Právě tento interval tepelného
záření je pro člověka a jeho vnímání tepelné pohody ideální.

Záruční podmínky:

 • Výrobce zaručuje správný chod infratopení po dobu 3 let od data zakoupení.
 • Vyskytnou-li se v průběhu záruční lhůty u zařízení funkční závady způsobené výrobcem, pak ten toto zařízení bezplatně opraví či vymění v souladu s ustanoveními zde uvedených podmínek.
 • Záruku lze nárokovat pouze po předložení originálu dodacího listu s osvědčením o koupi.
 • Tato záruka nezakládá právo na náhradu a krytí škody, jež vznikla v důsledku úprav zařízení provedených bez předchozího písemného souhlasu výrobce, byť s cílem uvést zařízení do souladu s místními technickými předpisy či bezpečnostními normami.
 • Životnost uváděná výrobcem je až 20 let.

Tato záruka pozbývá platnosti v případě:

 • provedení úprav či zásahů do výrobní konstrukce zařízení ze strany kupujícího;
 • nesprávného zacházení se zařízením;
 • používání zařízení v rozporu s platnými ustanoveními a/nebo s návodem poskytnutým výrobcem k používání a obsluze;
 • při instalaci či užívání zařízení, u něhož došlo k porušení technických předpisů a bezpečnostních norem;
 • provedení oprav neautorizovaným servisním střediskem či prodejcem;
 • výskytu nehody, zásahu blesku, zatopení, požáru či jiných neblahých okolností, jež se vymykají kontrole výrobce, jako jsou případy zásahu vyšší moci;
 • závad nastalých během přepravy zařízení k zákazníkovi (s výjimkou případů, kdy dopravu zabezpečuje zplnomocněný prodejce či výrobce);
 • vykáže-li systém, v rámci něhož se dané zařízení používalo, nějaké poruchy;
 • používání zařízení při vyšším než stanoveném napětí (tj. s odchylkou přesahující 10 % nominálního napětí) a/nebo při vlhkosti překračující 80 % za teploty prostředí 25 °C.

Twiggy IG® lze umístit na strop i na stěnu

Realizace s infrapanely Twiggy IG®

Mohlo by vás zajímat

PION Crystal IG®

Spojení elegance
a komfortního sálavého
vytápění

PION Quadro IG®

Skleněný stropní infrapanel
optimální do podhledů
a kazetových stropů

Infratopná skla InfraGlass®

Proměníme vaše okna v komfortní
a bezúdržbový zdroj sálavého
vytápění

Mohlo by vás zajímat

PION Crystal IG®

Spojení elegance
a komfortního sálavého
vytápění

PION Quadro IG®

Skleněný stropní infrapanel
optimální do podhledů
a kazetových stropů

Infratopná skla InfraGlass®

Proměníme vaše okna v komfortní
a bezúdržbový zdroj sálavého
vytápění